Preskočiť na obsah

Súťaž2 o návrh na uzavretie zmluvy na prenájom obecných pozemkov na poľnohospodárske účely