Súťaž2 o návrh na uzavretie zmluvy na prenájom obecných pozemkov na poľnohospodárske účely

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy