Úprava rozpočtu obce Prievaly č.1-2023

Zverejnené
31. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2023 − 30. apríla 2023
Kategória

Prílohy