Verejná vyhláška – Nariadenie č.1/2023 starostky obce na vykonanie celoplošnej deratizácie v obci Prievaly

Zverejnené
3. apríla 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. apríla 2023 − 8. mája 2023
Kategória

Prílohy