Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška-Oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Senica