Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2023 obce Prievaly o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu