Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 obce Prievaly o miestnych daniach