Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 obce Prievaly o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady