VZN č.1-2018 o miestnom poplatku za KO a DSO na uzemí Obce Prievaly

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy