VZN č.12019 o výške mesačného príspevku na čiast.úhradu výdavkov a nákladov škôl a škol.zariadení na území obce Prievaly

Zverejnené
31. augusta 2019
Kategória

Prílohy