Preskočiť na obsah

VZN č.2-2018 o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Prievaly