VZN č.2-2018 o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované Obcou Prievaly

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy