VZN č.22017 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované obcou Prievaly

Zverejnené
31. mája 2017
Kategória

Prílohy