Preskočiť na obsah

VZN č.22017 o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované obcou Prievaly