VZN č.22019 o rozsahu,spôsobe určenia a výške úhrady za soc.služby poskytované Obcou Prievaly

Zverejnené
31. decembra 2019
Kategória

Prílohy