Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2023 obce Prievaly o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady