Preskočiť na obsah

VZN č. 5/2023 obce Prievaly o rozsahu, spôsobe určenia a výške úhrady za sociálne služby poskytované obcou Prievaly