Preskočiť na obsah

VZN č. 6/2023 obce Prievaly o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu