VZN č42020 o miestnom poplatku za KO a DSO na území pbce Prievaly

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Prílohy