VZN obce Prievaly č.1-2023-Územný plán obce Prievaly-Zmeny a doplnky č.1 (s prílohami)

Zverejnené
31. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2023 − 30. apríla 2023
Kategória

Prílohy