Preskočiť na obsah

VZN obce Prievaly č.2-2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce