VZN obce Prievaly č.2-2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Zverejnené
31. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
31. marca 2023 − 30. apríla 2023
Kategória

Prílohy