Záverečný účet obce Prievaly 2022

Zverejnené
15. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. mája 2023 − 29. mája 2023
Kategória

Prílohy