Preskočiť na obsah

Zmena č.1 k VZN obce Prievaly č.1-2019 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Prievaly