Zmena č.1 k VZN obce Prievaly č.1-2019 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Prievaly

Zverejnené
30. novembra 2020
Kategória

Prílohy