Zverejnenie zámeru predaja pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa “E“ č. 235467 a č. 235468

Zverejnené
30. septembra 2022
Kategória

Prílohy