Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaja pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa “E“ č. 235467 a č. 235468