Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaja pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa “E“ č. 23841