Zverejnenie zámeru predaja pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa “E“ č. 23841

Zverejnené
30. septembra 2018
Kategória

Prílohy