Preskočiť na obsah

Zverejnenie zámeru predaja pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa E-KN“ č.23981 a C-KN č.24051