Zverejnenie zámeru predaja pozemku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa E-KN“ č.23981 a C-KN č.24051

Zverejnené
30. septembra 2018
Kategória

Prílohy