Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk

Zverejnené
30. júna 2020
Kategória

Prílohy