Preskočiť na obsah

História samosprávy v obci

Volebné obdobie 2018 – 2022
Starostka: Tatiana Beňáková
Zástupca starostky: Alojz Vittek
Hlavná kontrolórka: Ing. Dana Černeková
Poslanci zastupiteľstva: Jozef Adamčík (do 29.10.2021), Mgr. Anna Cintulová (od 01.12.2021- 2022), Pavol Holič, Jozef Petrovič, Erik Slezák, Pavol Šeliga, Alojz Vittek, Patrik Záviš.

Volebné obdobie 2014 – 2018
Starostka: Tatiana Beňáková
Zástupca starostky: Alojz Vittek
Hlavná kontrolórka: Ing. Dana Černeková
Poslanci zastupiteľstva: Jozef Adamčík, Antónia Holičová, Jozef Petrovič, Erik Slezák, Pavol Šeliga, Marta Škodová, Alojz Vittek.

Volebné obdobie 2010 – 2014
Starostka: Tatiana Beňáková
Zástupca starostky: Jozef Holič
Hlavná kontrolórka: Ing. Denisa Holičová (do 30.01.2013), Ing. Dana Černeková (od 01.07.2013)
Poslanci zastupiteľstva: Milan Bílik (vzdanie sa mandátu dňa 31.12.2012), Antónia Holičová, Jozef Holič, Pavol Holič, Ing. Tomáš Olšovský, PhD., Mgr. Martin Sládek, Pavol Šeliga, František Hološka (dňa 29.01.2013  zložil zákonom predpísaný sľub náhradník na uvolnený post poslanca).

Volebné obdobie 2006 – 2010
Starostka: Tatiana Beňáková
Zástupca starostky: Jozef Holič
Hlavná kontrolórka: Anna Gabrišová (do 30.09.2008), Ing. Denisa Holičová (od 01.12.2008)
Poslanci zastupiteľstva: Milan Bílik, Antónia Holičová, Jozef Holič, Pavol Holič (vzdanie sa mandátu – dňa 9.1.2009), Ing. Peter Holič, Silvester Oravec, Bc. Daniela Pavlíková, František Hološka (dňa 30.1.2009 zložil zákonom predpísaný sľub náhradník na uvoľnený post poslanca).

Volebné obdobie 2002 – 2006
Starosta: Ján Škrabák (2002 – 19.6.2005)
Starostka: Tatiana Beňáková (31.10.2005 – 2006)
Zástupca starostu: Jozef Holič
Hlavná kontrolórka: Anna Gabrišová
Poslanci zastupiteľstva: Peter Ambra, Antónia Holičová, Jozef Holič, Pavol Holič ml., Ing. Peter Holič, Mgr. Ľubica Kiráľová, Silvester Oravec

Volebné obdobie 1998 – 2002
Starosta: Ján Škrabák
Zástupca starostu: Jozef Holič
Hlavná kontrolórka: Ing. Jarmila Holičová
Poslanci zastupiteľstva: Tibor Bílik, Jozef Gazdík, Antónia Holičová, Jozef Holič, Pavol Holič ml., Ján Chorvatovič, Mgr. Ľubica Kiráľová, Agneša Petrášová, Silvester Oravec, Jozef Šeliga, Ján Velický, Ing. Ivan Hucovič, Daniela Pavlíková

Volebné obdobie 1994 – 1998
Starosta: Ján Škrabák
Zástupca starostu: Ing. Peter Holič
Hlavná kontrolórka: Anna Gabrišová
Poslanci zastupiteľstva: Pavol Beňák, Jozef Hlavatý, Ing. Peter Holič, Mgr. Ľubica Kiráľová, Jozef Mihál, Silvester Oravec, Dana Petrášová, Tibor Petráš, Jozef Šeliga, Jozef Švec, Blažej Velický, Viera Janotková, Daniela Pavlíková, Agneša Petrášová

Volebné obdobie 1990 – 1994
Starosta: Ján Škrabák
Zástupca starostu: Pavol Holič
Hlavná kontrolórka: Anna Gabrišová
Poslanci zastupiteľstva: Martin Adamčík, Štefan Adamčík, Pavol Beňák, Jozef Hlavatý, Ing. Peter Holič, Jozef Holič, Pavol Holič st., Mgr. Ľubica Kiráľová, Jozef Ochránek, Silvester Oravec, Ernest Petráš, Jozef Vanek