Preskočiť na obsah

Rozdelenie poslancov podľa obvodov

Obvod č. 1

Poslanec Peter Pavlík, Prievaly 24

súp.č.1 – 44, BD č. 24, COOP č. 26, PZ č. 29, 228 – 232, 241, 325, 379, 412, 435.

Obvod č. 2

Poslanec  Peter Ambra, Prievaly 60

súp. č. 45 – 57, 333, 58 – 99, 376, 413, 414, 437 – 444, 456, ulička ku Kondlom až po Agropartner, ulica Ambrúvka. 

Obvod č. 3

Poslanec  Patrik Záviš, Prievaly 361

súp.č. 100 – 103, BD č. 105, 106 – 127, 186, ulica  od  hájovne  po  č. 156, BD č. 343,  344,  345, 368, 416, 451, 452.

Obvod č. 4

Poslanec Erik Slezák, Prievaly 83

súp.č. 128 – 156, BD č. 139, 142 – 145, 157 – 196, COOP č. 193, Farský úrad č. 377, 342, 446 – 450, námestie obce, ZŠ + MŠ, cesta ku kaplnke, 423.

Obvod č. 5

Poslankyňa  Mgr. Petra Hlavatá, Prievaly 415

Predajňa rozličný tovar + klub č. 197, 198 – 227, ulička od č. 207 po BD č. 346, 331 – 340, 347 – 363, 415.

Obvod č. 6

Poslanec Pavol Šeliga, Prievaly 314

súp.č. 233 – 253, 255, 256, 259, 260, 262 –  286, 287 – 306, 307, 309 – 317, 341, 364, 369, 371, 372, 373, 375, 378, 383, 403 – 408, 411, 417, 422 – 426, 428, 429, 431 – 434, 436, 445, 453, 464, 468, cesta do Hlavín.

Obvod č. 7

Poslanec – Pavol Holič, Prievaly 427

Ihrisko, cintorín, sady,  smetisko, ČOV, cesta od smetiska až k boru, bor – súp. č. 308, 322 – 324, 370, 374, 409, 418 – 420, 427, cesta smerom k Bílikom, osada Húšť, osada Hrádelovci, chaty Buková – č. 387 – 401.