Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Prievaly o podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe nájmu