Navrh VZN obce Prievaly c.1-2023-Uzemny plan obce Prievaly-Zmeny a doplnky c.1

Zverejnené
31. marca 2023
Kategória

Prílohy