Územný plán obce Prievaly, Zmeny a doplnky č. 1

Zverejnené
3. mája 2023
Kategória

Prílohy