VZN č.1/2023 – Územný plán obce Prievaly, Zmeny a doplnky č. 1

Zverejnené
3. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. mája 2023 − 17. mája 2023
Kategória

Prílohy