Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž – predaj pozemku

Zverejnené
1. júla 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júla 2024 − 17. septembra 2024
Kategória

Obec Prievaly vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku – novovytvorený pozemok par. č. 5394/1, druh pozemku záhrada o výmere 2126 m2 v k.ú. Prievaly.

Viac informácii je v prílohách.

Prílohy