Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Prievaly.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Obec Prievaly vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prevod vlastníctva nehnuteľného majetku – novovytvorený pozemok par. č. 5394/1, druh pozemku záhrada o výmere 2126 m2 v k.ú. Prievaly.

Viac informácii je v prílohách.